GRAVIDITETSPREVENTIONSPROGRAM FÖR VALPROAT
UTBILDNINGSMATERIAL OCH PRODUKTINFORMATION

Tack för att du besökt denna webbsida.

Sanofi har tagit fram dokument för vägledning som hjälper dig och din familj och vänner att förstå viktig säkerhetsinformation i samband med användning av valproat hos flickor och kvinnor som kan få barn.

Du kan se och ladda ned dessa material genom att klicka på ikonerna nedan. För att försäkra dig om att du får den senaste informationen, besök den här webbsidan med varje ny förpackning som du får.

patient-guide

PATIENTINFORMATIONSBROSCHYREN

Antikonception och graviditet: Vad du bör veta.

Visa

PATIENTKORT

Vad du måste veta. Vad du måste göra.

Visa

RISKBEKRÄFTELSEBLANKETT

Denna är för flickor och kvinnor som kan få barn och ska fyllas i tillsammans med sin specialistläkare.

Visa

BIPACKSEDLAR

Senaste bipacksedeln - det här dokumentet kan innehålla mer aktuell information än den version som finns med i din läkemedelsförpackning.

BIPACKSEDEL - Ergenyl Retard depottabletter BIPACKSEDEL – ERGENYL RETARD DEPOTGRANULAT

Senast uppdaterad oktober 2022