GRAVIDITETSPREVENTIONSPROGRAM FÖR VALPROAT
UTBILDNINGSMATERIAL OCH PRODUKTINFORMATION

INTEGRITETSPOLICY

SANOFI-AVENTIS GROUPE (härefter kallat för ”Sanofi”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) jobbar för att skydda dina personuppgifter och din integritet och implementerar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa detta skydd, i enlighet med dess globala integritetspolicy. Denna information redogör detaljerna kring syftet och sättet som vi behandlar dina personuppgifter.

De personuppgifter som samlas in genom denna hemsida behandlas under kontroll av Sanofi-Aventis Groupe, 54 Rue La Boétie 75008 Paris, 01 53 77 40 00. SANOFI-AVENTIS GROUPEs tjänsteman för dataskydd kan kontaktas på denna adress: privacy-office-global@sanofi.com

Sanofi kan automatiskt samla in personuppgifter om dig, t.ex. din interaktion med hemsidan, vilken typ av webbläsare du använder och din IP-adress (den unika adressen som identifierar din dator på internet) som automatiskt känns igen av vår webbserver. Du kan inte identifieras direkt från dessa personuppgifter och det används bara för att samla in bred demografisk information för samlad användning.

Sanofi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål med stöd i juridiska skyldigheter som är tillämpliga på sin verksamhet eller för att skydda sina legitima intressen:

 • att analysera din användning per profil på denna hemsida av statistiska skäl; och
 • att optimera och säkra funktionen av denna hemsida.

Som det krävs för ovan nämnda syften kan Sanofi behöva kommunicera dina personuppgifter till följande mottagare:

 • personal som ansvarar för att driva hemsidan;
 • personal i lokala dotterbolag som ansvarar för verifieringen som beskrivs ovan;
 • till våra tillförlitliga underleverantörer som ansvarar för hosting (värdskapet) av hemsidan och/eller den insamlade informationen;
 • Juridiska och administrativa myndigheter inkluderat hälsomyndigheter i enlighet med legala och regulatoriska krav och/eller för att svara på specifika frågor eller ålägganden i rättsliga- eller administrativa procedurer.

Sanofi är en multinationell grupp. Din data kan komma att överföras till andra enheter som befinner sig utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i länder där lagstiftningen inte nödvändigtvis erbjuder samma nivå av informationsskydd eller till länder som inte erkänts av den Europeiska kommissionen om att de erbjuder en adekvat skyddsnivå.

För att säkerställa en adekvat skyddsnivå för din data så är dessa överföringar skyddade av Sanofi i enlighet med kraven i europeisk lag enligt följande, i synnerhet:

 • Standardkontraktsklausulerna från den Europeiska kommissionen för överföringar till våra partners;
 • SANOFI-AVENTIS GROUPEs bindande företagsregler för intra-gruppöverföringar.

Du kan få en kopia på dessa skyddsåtgärder genom att kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress: privacy-office-global@sanofi.com

I enlighet med rättigheterna du har enligt lag så har du rätt till att:

 • Genom en enkel begäran komma åt dina personuppgifter – du kan be att få en kopia av dina personuppgifter så länge de uppgifterna inte är direkt tillgängliga för dig.;
 • För att be om en korrigering av dina personuppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade;
 • För att få ett borttagande av dina personuppgifter i de fall som lagen nämner;
 • För att få en begränsning i hanteringen av dina personuppgifter i de fall som lagen nämner;
 • För att få dina personuppgifter för överföring till tredje part eller för att få överföringen av dina personuppgifter till sådan tredje part bestämd av dig, i den utsträckning det är tekniskt möjligt;
 • Om svårigheter uppkommer kan du skicka en informationsbegäran direkt till vårt dataskyddsombud;
 • Du kan också lämna in ett klagomål till: Datainspektionen, - Drottninggatan 29, 5th Floor, Box 8114, 104 20 Stockholm - datainspektionen@datainspektionen.se

Din data kommer i allmänhet att sparas i 3 år. Vi kan ändå behålla hela eller delar av denna typ av data för att uppfylla legala eller regulatoriska krav eller för att skydda Sanofis intressen.